Vildmarksguide – utbildning

Vildmarksguide är en typ av naturguide, som specialiserar sig på otillgänglig natur och mer utmanande friluftsliv. Som vildmarksguide leder du andra friluftsintresserade på vandringar, forsränningar, skidturer och liknande. Läs mer om att utbilda sig till vildmarksguide och fjälledare här.

Hitta vildmarksguide-utbildning

Vildmarksguide är en utmanande yrkesroll och utbildningen kräver tillgång till vildmark för de praktiska momenten. Därför finns lejonparten av vildmarksutbildningar på svenska i norra Sverige, och även i Finland. På finska Utinaturen.fi kan du läsa mer om vandringsutbildningar med möjlighet att läsa vidare till vildmarksguide.

Axxell – vildmarksguide i finland

När du läser till Vildmarksguide på Axxell väljer du mellan ett sommar- och vinteralternativ, beroende på om du vill fokusera på skidåkning eller kajakpaddling. Utbildningen ges på svenska, och ger en yrkesexamen för naturbranschen, med färdigheter inom överlevnad, vandring och guidning.

Vildmarksutbildning på Campus Åre

Om du vill läsa en vildmarksutbildning i unik miljö vid foten av Åreskutan, och få en mångsidig utbildning i nära kontakt med bransch och företag, kan vi rekommendera Campus Åre. De erbjuder förutom vildmarksutbildning även skidlärarutbildning och eventutbildning. Läs mer om vildmarksutbildning på Campus Åre här hos oss.

Fjälledare – vildmarksguide i fjällen

En specialiserad typ av vildmarksguide är fjälledaren. Som fjälledare guidar du grupper på trygga fjällvandringar, både sommar- och vintertid. Innehållet på fjälledarutbildningar styrs av Fjällsäkerhetsrådet riktlinjer som lägger stor vikt vid just säkerhet. Här har vi samlat 4 populära fjälledarutbildningar:

1

Fjälledare Malung

Malungs folkhögskola kan du läsa till fjäll- & vildmarksledare. Kursen ger kunskaper i ledarskap och pedagogik med fokus på friluftsliv, och ger erfarenheter för friluftsliv i harmoni med naturen. Som sökande bör du redan ha viss erfarenhet av friluftsliv och skidåkning, och ett intresse för att leda andra människor.

2

Fjälledare Storuman

Storumans folkhögskola finns fjälledarlinjen som startade 1979. Här utbildas kompetenta guider i friluftsliv och för äventyrssporter. Utbildningen är särskilt framtagen för att motverka olyckor i fjäll. Det är en tvåårig utbildning där du lär dig om allt från ledarskap och klättring till meterologi och andra viktiga färdigheter.

3

Fjälledare Åre

Åredalens folkhögskola kan du läsa till fjällguide och bli examinerad fjälledare. Fjällsäkerhetsrådets fjälledarnorm är en röd tråd i utbildningen, och du får med hjälp av både teori och praktik lära dig att leda grupper i fjällen, på ett säkert sätt och med kunskaper för att hantera olyckor eller oväntade situationer.

4

Fjälledare friluftsfrämjandet

Den ideella organisationen Friluftsfrämjandet har en egen utbildning för dig som vill bli fjälledare. Som sig bör är utbildningen uppbyggd enligt fjälledarnormen, och består av en sommar- och en vinterdel. Utbildningen är genomgående och omfattande, och kräver ett engagemang under flera år.

Vad är fjälledarnormen?

En av de viktigaste grundpelarna i en fjälledarutbildning är Fjällsäkerhetsrådets fjälledarnorm. Det är en utbildningsnorm fastställd av Fjällsäkerhetsrådet, som innehåller alla nödvändiga delar som krävs av en fjälledarutbildning. Fjälledarnormen inkluderar moment som första hjälpen, orientering, vadning, bivack och liknande livsviktiga kunskaper för en fjälledare eller bergsguide.

Pistör-utbildning hos SLAO

En pistör eller skidpatrull ansvarar för säkerheten i skidbackar, och jobbar dels med att kontrollera säkerhetsnät och varningsskyltar i backarna, dels med att hjälpa personer som skadats eller behöver räddning. Skidpatrullutbildningen läser du hos Svenska skidanläggningars organisation, SLAO, vars 12 dagar långa pistör-utbildning ger certifiering som behöver uppdateras vartannat år i en repetitionsutbildning.

Det vanligaste är att du går utbildningen som en del av din anställning på en skidanläggning, men du kan även söka till pistör-utbildning som privatperson.