Campus Åre vildmarksutbildning

Campus Åre kan du läsa till vildmark- och äventyrsguide, med utgångpunkt vid foten av Åreskutan. Här har du nära till natur och vildmark och får gedigen praktisk erfarenhet av att leda människor i naturen på ett säkert sätt. Utbildning ger 280 YH-poäng och är förlagd över ca 56 veckor.

Kursplan

Åre vildmarksutbildning består av 11 delkurser, med skiftande fokus. Du får läsa kurser i Entreprenörskap för guider, Fjäll- & äventyrsaktiviteter, Guidekunskap, LIA (Lärande i arbete), samt ett examensarbete. Utbildningen syftar till att du ska få heltäckande kunskaper om yrket och bli en fullfjädrad vildmark- och äventyrsguide.

Efter Campus Åre vildmarksutbildning är du kvalificerad för yrken som guide eller instruktör inom natur och friluftsliv, men även som säkerhetsansvarig eller i annan ledarskapsroll. Läs mer om kursplanen hos Campus Åre.

Ekonomi

Alla utbildningar hos Campus Åre är studiemedelsberättigade. Du kan därför ansöka om studiemedel via CSN. Hur mycket du kan få beror på utbildningens omfattning och din ekonomiska situation. För att få fortsatt ekonomiskt stöd från CSN krävs även att du klarar de studieresultat som CSN kräver.

CSN - återbetalning

En del av det ekonomiska stödet från CSN består av bidrag, den andra och största delen av ett lån, som du alltså måste betala tillbaka i sinom tid. Återbetalningen börjar i regel så fort du har slutat att studera, och återbetalningsplanen är anpassad efter din ekonomiska situation. Många betalar sitt CSN-lån under större delen av sitt yrkesverksamma liv, men du kan som längst ha lånet i 25 år. Läs mer om CSN-återbetalning på Karriärtips.se.

Behörighet till vildmarksutbildning i Åre

För utbildningen krävs grundläggande behörighet, det vill säga gymnasieexamen eller motsvarande. Utbildningen ges på svenska, varför du behöver förstå och kunna prata svenska obehindrat. Utöver teoretiska kunskaper ställer utbildningen vissa krav på fysisk kompetens, som simkunnighet. Läs mer om behörighetskraven på Campus Åres hemsida.

Du kan även kvalificera dig för utbildningen med så kallad reell kompetens, även om du saknar grundläggande behörighet. Då måste du kunna bevisa att du genom arbete eller andra erfarenheter har tillskansat dig de kunskaper som utbildningen kräver. Läs mer om reell kompetens på Campus Åres hemsida.