Behörighet till yrkeshögskolan

Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande:

  • Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
  • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
  • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
  • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Observera: Har du utländska betyg måste du låta översätta dessa hos en för uppgiften auktoriserad översättare. Utöver detta kräver vissa utbildningar särskilda förkunskaper, se nedan vad som gäller för just denna utbildning.

Särskilda förkunskaper för denna utbildning

  • Minst betyget E i Svenska1 eller motsvarande
  • Minst betyget E i Matematik1 eller motsvarande
  • Minst betyget E i Engelska5 eller motsvarande