Vill du arbeta i naturen med äventyren?

Utbildningen är 60 veckor lång och startar i slutet på augusti varje år och slutar i oktober påföljande kalenderår. Utbildningen pågår med LIA (Lärande i arbete) och projektjobb under sommarmånaderna.

Vill du dela med dig av din erfarenheter och leda andra i deras äventyr? Då är detta en utbildning för dig. Åre vildmark och äventyrsguide är en gedigen yrkeshögskoleutbildning som grundar sig på branschbehov och där en stor del av utbildningen är förlagd till företag. Det ger dig praktiska kunskaper och erfarenheter som gör att du kan leda människor i naturen på ett säkert och trevligt sätt. Du blir säker för att kunna leda andra. Du har under utbildningen goda möjligheter att skapa dig ett eget nätverk inom branschen

Utbildningen syftar till att du ska bli vildmark- och äventyrsguide. Upplevelseturism är en bransch som växer både i landet och internationellt.

Nya kundgrupper söker sig till fjäll och naturupplevelser men de har inte kunskap om hur man vistas ute, hur man rör sig i terrängen på ett säkert sätt och de efterfrågar guider som kan leda och visa.

Fjälledarnorm

Fjälledarnormen genomsyrar hela utbildningen. Alla moment ingår i utbildningen men du kan behöva komplettera med egna utedagar. Normen krävs idag på många arbetsplatser för att få anställning.

Som en följd av intresset för naturupplevelser ökar även efterfrågan på äventyrsaktiviteter i naturen. Det ställer stora krav på de ledare som arbetar med äventyr, de ska kunna läsa av gruppen och anpassa äventyret till deras nivå. Säkerhetstänkandet ska genomsyra all verksamhet.