Ekonomi

Åre Vildmark och Äventyrsguide är en Yrkeshögskoleutbildning vilket innebär att själva utbildningskostnaden är statligt finansierad och att den berättigar till CSN-medel. Beroende på din ålder och tidigare erhållna studiemedel/lån kan det hända att du inte är berättigad till full ersättning. Det är viktigt att du i god tid kontaktar CSN för att ta reda på hur just dina personliga villkor för studiemedel ser ut.